ENVIRONMENTAL

DEHA TECH, kurduğu ve uyguladığı ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve Global vizyonu doğrultusunda

Sektör ve faaliyet alanındaki iş ve imalat yöntemleri açısından çevreye zarar vermeden, çevre dostu bir şekilde çalışmayı ve yeryüzünün sınırlı kaynaklarını verimli kullanmayı ve çevre ile ilgili sorumluluklarının bilincinde olmayı, ulusal ve uluslararası çevre yönetmelik ve mevzuatlarına uymayı

Sürdürülebilirlik çerçevesinde doğal kaynak kullanımını azaltmak ve geri dönüşümlü malzeme kullanımına özen göstermek, tüm faaliyetlerimiz kapsamında olası çevresel etkiler ve kazalarla ilgili risk değerlendirmelerini sistematik olarak yapmak ve önleme kültürünü yerleştirmek

Sınırlı doğal kaynakların kullanımını azaltmak, geri dönüştürülebilir atıklarımızı değerlendirmek, çevreye zararlı atıkların neden olduğu kirliliği önlemek, canlı yaşamını olumsuz etkilememek, çevreyi kirletmemek için gerekli tedbirleri almak ve çalışanlarımızı, müşterilerimizi ve tedarikçilerimizi çevre konusunda bilinçlendirmek, Çevre Yönetim Sistemi standartlarından ödün vermeden sürekli iyileştirmeyi sağlamak, Çevre Politikası olarak benimsenmiştir.

GARRI-6-600x250

ÇEVRESEL