PRESSURE VESSELS AND TANK

SAĞLIK VE GÜVENLİK POLİTİKASI

Ana sorumluluğumuz, Deha Tech, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri tarafından gerçekleştirilen tüm faaliyet ve hizmetlerin İSG Yönetim Sistemine, yasal şartlara ve mevzuata uygun olmasını sağlamaktır. Faaliyet gösterilen her bölgede yürürlükte olan tüm İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına (kanun, yönetmelik ve mevzuat) ve ilgili şartnamelere uymayı taahhüt ederiz.

Deha Tech, tüm faaliyetleri sırasında olay olasılığını kaynağında yok ederek kazaları en aza indirir ve meslek hastalıklarının önlenmesi için çaba göstermeyi ilke edinir. Alt yüklenicilere, ziyaretçilere ve çalışanlara kendi güvenlikleri için sorumluluk bilinci ile İSG hedeflerine ulaşmaları için danışmanlık ve katılım sağlar.

Deha Tech, İSG Yönetim Sistemi için amaç ve hedefler belirleyerek, bu amaç ve hedefler doğrultusunda İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim programları oluşturarak, eğitim, bilgilendirme, denetim, performans ölçümü ve izleme faaliyetleri ile sürekli iyileştirme sağlar.

DEHA TECH, tehlikeleri tespit ederek ortadan kaldırır, tam olarak ortadan kaldırılamadığı durumlarda riskleri azaltır ve risk değerlendirme yöntemleri ile kontrol altına aldığı bulguları çalışanlarına yayar. Nitelikli İSG personeli görevlendirerek, şirket faaliyetlerinde yer alan tüm personelin gerekli İSG eğitimlerini tanımlar, eğitimleri gerçekleştirir ve gerekli kaynakları sağlar.

MACHINE INDUSTRY

ÇEVRE POLİTİKASI

DEHA TECH, kurduğu ve uyguladığı ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve Global vizyonu doğrultusunda

Sektör ve faaliyet alanındaki işler ve imalat yöntemleri açısından çevreye zarar vermeden çevre dostu bir şekilde çalışmayı ve yeryüzünün sınırlı kaynaklarını verimli kullanmayı ve çevre ile ilgili sorumluluklarının bilincinde olmayı, ulusal ve uluslararası çevre yönetmeliklerine ve mevzuatlarına uymayı

Sürdürülebilirlik çerçevesinde doğal kaynak kullanımını azaltmayı ve geri dönüşümlü malzeme kullanımına özen göstermeyi, tüm faaliyetlerimiz kapsamında olası çevresel etkiler ve kazalarla ilgili risk değerlendirmelerini sistematik olarak yapmayı ve önleme kültürünü yerleştirmeyi

Sınırlı doğal kaynakların kullanımını azaltmak, geri dönüştürülebilir atıklarımızı değerlendirmek, çevreye zararlı atıkların neden olduğu kirliliği önlemek, canlı yaşamını olumsuz etkilememek, çevreyi kirletmemek için gerekli tedbirleri almak ve çalışanlarımızı, müşterilerimizi ve tedarikçilerimizi çevre konusunda bilinçlendirmek, Çevre Yönetim Sistemi standartlarından ödün vermeden sürekli iyileştirmeyi sağlamak, Çevre Politikası olarak benimsenmiştir.

MACHINE INDUSTRY

PRESSURE VESSELS AND TANK

KALİTE POLİTİKASI

DEHA TECH, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaç duyduğu enerji, petrol, gaz, çimento, madencilik, enerji santralleri ve endüstriyel tesisler için anahtar teslim inşaat hizmetleri sunmaktadır.

Makine ekipmanlarının tasarım hizmetlerini yerine getiren, mühendislik faaliyetlerini yürüten, imalat, montaj ve devreye alma süreçlerini aynı anda gerçekleştiren deneyimli ve organize bir firmayız. DEHA TECH, ihracat istihdamı açısından Türkiye ekonomisine katkıda bulunmanın yanı sıra, çalıştığı ülkelere istihdam olanaklarının yanı sıra teknoloji ve üretim hizmetleri de sunmaktadır.

Bağlı ortakları ve katılımcıları ile ülke insanına karşı sorumluluklarının bilincinde olan DEHA TECH, sürdürülebilir kalkınmayı bir yaşam biçimi olarak benimsemektedir. Sektöründe lider bir firma olarak DEHA TECH, teknoloji ve kalite açısından müşterilerine en yüksek faydayı sağlayacak ürün ve hizmetleri sunarak sürekli müşteri memnuniyeti sağlamayı hedeflemektedir.

DEHA TECH, kalite yönetim sistemi süreçlerinde oluşabilecek uygunsuzlukların kök nedenini tespit ederek, çözüm odaklı yaklaşım ile sürekli iyileştirmeyi esas alarak Sıfır Hatayı hedeflemektedir. Bu kapsamda amacımız, tüm faaliyet alanlarında ve hizmet birimlerinde sistematik ve düzenli kalite bilincini sağlamak için kalite yönetim sisteminin gerekliliklerini tamamlamaktır.

MACHINE INDUSTRY

POLİTİKALAR