VİZYONUMUZ

Güvenlik, Dürüstlük, Takım Çalışması ve Mükemmellik taahhüdümüzle gurur duyuyoruz.

Deha Tech, vizyonumuzda, temel değerlerimizde ve misyonumuzda belirtilen temel unsurları önemsemekte ve dünya üzerindeki etkimizi tanımlayarak, iş hedeflerimize ulaşmak için izlediğimiz yolu ana hatlarıyla belirterek hizmet vermekteyiz. Deha Tech’in temel değerleri davranışsal pusulamız olarak eylemlerimize rehberlik eder, hedeflerimizi ilerletir ve performansımızı güçlendirir.

Vizyonumuz, üretim limitlerimizi genişletmeye ve üretim kapasitelerimizi belirli bir hedefle ve tutarlı bir şekilde genişletmek için dünya çapında yaygınlaşan talebi karşılamak ve işimizin önündeki konumumuzu korumaktır.

Aşağıdakilere bağlılığımızla sosyal sorumluluk sahibi bir şirket olmayı hedefliyoruz:

 • İnsanlar ve temel hakları.
 • Çevresel sorumluluk.
 • Çevresel yenilik ve tasarım.
 • Değer katma.
 • Paydaşlarla işbirliği.
 • Yönetimde mükemmellik.
 • Etkileme ve meydan okuma yeteneği
 • Ortaklarla sürdürülebilir işbirliği

Deha Tech’in, kültürümüze ticari ve sosyal topluluklarla hizmet etmek için güvenilir teknolojiler aracılığıyla yenilenebilir enerji sağlamada dünya çapında bir lider olmasını istiyoruz. Böylelikle, yüksek katma değerli süreç yönetimi konusunda uzmanlaşmış bir endüstriyel grup olmayı hedefliyoruz.

Amaçlara ulaşmak, gelecekteki hedeflerimize rehberlik eder;

 • Sürekli geliştirmeye ve yeniliğe odaklanın
 • Performans odaklı tutum ve mükemmellik arayışı
 • Etkilemek ve meydan okumak için güven
 • İşyeri güvenliğinde yenilikçi olarak bilinmek
 • Bir kültürü teşvik etmek ve gelişimde öncülük etmek
 • Maliyet açısından rekabetçi çözümler ve inovasyon
 • Kaliteye ve mükemmel kişisel performansa bağlılık
 • Projelerimizin mükemmel bir şekilde teklif edilmesini ve yürütülmesini sağlamak

Vizyonumuz Sürdürülebilir Büyümek, Tüm Paydaşlar İçin Karşılıklı Yararlı Sonuçlar Sunmaktır.

MİSYONUMUZ

Deha Tech, dünya çapındaki enerji ve endüstriyal müşterilerine çevreye duyarlı, teknoloji odaklı çözümler ve hizmetler sunmaktadır.  Hedeflerimizi başarmanın en önemli yolu çalışanlarımızı motive ederek onlara güvenmenin olduğuna inanan bir şirketiz.

Sektör lideri müşteri memnuniyeti ve üstün finansal performans kapasitemiz, bizlerin performans lideri olmasına ve operasyonel mükemmelliğe ulaşmamıza olanak sağlıyor.

Personel gelişimine uzun vadeli bağlılığı takip etmeye, sahip olduğumuz olanakların fırsatlar açtığına inanıyoruz. Başarı, kalite ve hizmet beklentilerinin karşılama veya aşma kabiliyetimize olan inançlarımızdan dolayı bizi tercih eden müşterilerimiz tarafından ölçülecektir.

DEĞERLERİMİZ

Deha Tech’in temel değerleri davranışsal pusulamız görevi görür ve eylemlerimize rehberlik eder, hedeflerimizi geliştirir ve performansımızı güçlendirir ve dünya üzerindeki etkimizi tanımlar ve iş hedeflerimize ulaşmak için izlediğimiz yolu ana hatlarıyla belirtir.

Şirket ve çalışanları olarak yaptığımız her şey kurumsal değerlerimizi temel alır. Değerlerimizi ve sağlam iş uygulamalarımızı yaşayarak, müşterilerimiz, ortaklarımız ve içinde faaliyet gösterdiğimiz toplumlar için yüksek performans ve verimlilik elde ederiz.

Temel değerlerimiz:

* Etik: Doğruluktan, dürüstlükten, adaletten ödün vermeyiz.

* İş sağlığı ve Güvenliği: İnsanları zarar görmekten korur ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlarız. Kimsenin incinmediği şefkatli, önleyici kültürü destekliyoruz.

* Kalite: Kusursuzluk ve işimizi ilk seferde doğru yapma konusunda iddialıyız.

* İnsanlar: Amacımızı hedeflere ulaştırmak için önemli çalışmalarla, ödüllendirici karıyer ve zorlu gelişim fırsatlarıyla birbirimizin yeteneklerini ortaya çıkarıyoruz.

* Kültür: Tüm görüşlerin memnuniyetle karşılandığı, açıklığın teşvik edildiği ve ekip çalışmasının ana parçalar olduğu çeşitli, kapsayıcı ve işbirliğine dayalı bir çalışma ortamını aktif olarak inşa ediyoruz.

* İlişkiler: Müşterilerimiz, ortak girişim ortaklarımız, taşeronlarımız, tedarikçilerimiz ve iş arkadaşlarımızla güven ve saygı üzerine inşa edilmiş olumlu, uzun vadeli ilişkiler kurarız.

* Yenilik: İş arkadaşlarımıza, müşterilerimize, hissedarlarımıza, üreticilerimize ve topluma değer katma konusunda yaratıcıyız. Dinlemek, öğrenmek ve en iyi fikirleri aramak ile değişimi öngörür ve ortaya çıkan birçok fırsattan yararlanırız.

* Sürdürülebilirlik: Yerel kültürlere saygı duyarak, yerel halkı dahil ederek ve çevreyi koruyarak çalıştığımız topluluklarda yaşam kalitesini iyileştiririz.

* Dürüstlük: Eylemlerimiz değerlerimiz ve ilkelerimizle istikrarlıdır, en yüksek etik standartlara göre hareket eder, insanlara adil ve saygılı davranır, çeşitliliği kucaklar ve farklılıkları kabul ederiz.

* Ekip çalışması: Tüm insanlara onurlu davranır, mükemmelliğe ulaşmak için birbirimizin bakış açısına ve kaynaklarına saygı duyar, değer sunar ve hem kişisel hem de profesyonel olarak birbirimize bireysel olarak özen gösteririz.

* Hesap Verebilirlik: Tüm kararlarımızda ve eylemlerimizde performansımızın sorumluluğunu üstleniriz.

* İşbirliği: Pozisyonlar ve departmanlar arasında kolektif işbirliği, çalışanların kendileri ve yaptıkları hakkında iyi hissettikleri güzel bir çalışma atmosferinin temelidir.

* Liderlik: Yetenekleri geliştirmek ve sürdürmek için çalışanlar arasında liderliği teşvik ederiz.

VİZYONUMUZ / DEĞERLERİMİZ