Deha Tech, içinde bulundukları kullanıcı ve sektörlere göre özel ihtiyaçları karşılamak üzere tasarlanmış özel ısı Eşanjörleri geliştirmiştir.

Aşağıdakilere bakın:

 • Kimyasal Isı Eşanjörleri
 • Farmasötik Isı Eşanjörleri
 • Çelik Dekapaj Isı Eşanjörleri
 • Petrol ve gaz ısı Eşanjörleri

Müşterinin ihtiyaçlarına göre tam termal ve mekanik tasarımlar sunuyoruz.

Isı eşanjörleri, petrokimya endüstrisinde ve enerji endüstrisinde çok çeşitli zorlu pozisyonlarda kullanılmaktadır.

Isı transferi en önemli endüstriyel işlemlerden biridir. Herhangi bir endüstriyel tesis boyunca, ısı eklenmeli, uzaklaştırılmalı veya bir işlem akışından diğerine taşınmalıdır.

Üç temel Isı Transferi türü vardır: iletim, konveksiyon ve radyasyon. Kimyasal işleme endüstrisinde karşılaşılan en yaygın iki form iletim ve konveksiyondur. Isıyı bir işlemden diğerine aktarmak için ısı Eşanjörleri kullanılır.

Bir ısı eşanjörü, bir ortamdan diğerine verimli ısı transferi için üretilmiş bir cihazdır. Ortam katı bir duvarla ayrılabilir, böylece asla karışmazlar veya doğrudan temas halinde olabilirler.

Isı Eşanjörleri pek çok şekil, boyut, marka ve modelde gelir, ortak özelliklere göre sınıflandırılırlar. Bunları sınıflandırmak için kullanılabilecek ortak bir özellik, iki akışkanın birbirine göre akış yönüdür.

Isı eşanjörleri üç kategoriye ayrılır:

 • Paralel akış: hem tüp tarafı sıvısı hem de kabuk tarafı sıvısı aynı yönde aktığında bulunur.
 • Ters akış: iki sıvı ters yönde aktığında var olur. Akışkanların her biri ısı Eşanjörüne zıt uçlardan girer.
 • Çapraz akış: bir sıvı ikinci sıvıya dik olarak aktığında; yani, bir sıvı tüplerden akar ve ikinci sıvı tüplerin etrafında 90° açıyla geçer.

En yaygın ısı eşanjörü tipleri Plaka ve kabuk tüp tipleridir. Diğerleri Rejeneratif ısı Eşanjörleri, adyabatik tekerlek ısı Eşanjörleri, plaka kanatlı ısı Eşanjörleri, sıvı ısı Eşanjörleri, atık ısı geri kazanım üniteleri ve dinamik kazınmış yüzey ısı Eşanjörleridir.

Ek avantajlar şunlardır:

 • Proses gereksinimlerinizi karşılamak için optimize edilmiş servis aralıkları
 • Geliştirilmiş termal verimlilik ve daha düşük basınç düşüşü sayesinde daha düşük enerji maliyetleri
 • Üretim çalışma süresi ve bakım bütçeniz üzerinde tam kontrol sağlamak için daha iyi planlama
 • Ekipmanınız için daha uzun ömür ile süreçlerinizde daha iyi sürdürülebilirlik

Deha teknik uzman ekibi her zaman tesisinize destek göndermeye hazırdır.