Elektrik üretimi, fosil, nükleer ve yenilenebilir enerji kaynaklarının yanı sıra enerji sektöründeki kurumsal şirketler için özel hizmetler kullanılarak tedarik edilir.

Deha Tech, dünya çapında enerji santrallerinin tasarımı ve inşasında liderdir. Tüm projelerimizde, yeni tesislerin uygun maliyetli olmasını ve çevre standartlarını karşılamasını veya standartlarının üstüne çıkmasını sağlamak için ileri teknoloji kullanıyoruz. Deha Tech aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

Üretim, Tedarik(Satın alma) ve Ereksiyonlar:

 • Gaz Türbini, Buhar Türbini
 • Buhar Kazanları, Atık Isı Kazanı
 • Jeneratör
 • Gaz Basıncı Azaltma İstasyonları
 • FGD için DeNOx ve DeSOx sistemleri
 • Isı Değiştiricileri
 • Hava Soğutmalı Kondenserler, Buhar Kanalları
 • Stack, Baca
 • Kompresör, Pompa, Fanlar, Üfleyiciler
 • Damper, Kanal Ve Genleştirme Eklentileri
 • BOP, Buhar, Gaz, Yakıt ve Su biriktirme boruları
 • Pompa İstasyonu Ve Boru Hatları

Deha Tech, yenilenebilir enerji sektörüne uzman çözümler sunar. Türkiye’de ve yurtdışında yüksek kaliteli projeler geliştiriyor, tasarlıyor, planlıyor, inşa ediyor, işletiyor ve yönetiyoruz.

Deha teknoloji, “doğaya saygı” ilkesiyle, yönetimin tüm faaliyetlerinin çevresel etkilerini en aza indirmeyi ve çevreye zarar vermemeyi, doğal kaynakları korumanın yollarını hassas ve dikkatli bir şekilde araştırmayı, kararlaştırılan faaliyetlerin ayrılmaz bir parçası olarak görmektedir.

Yönetim, Çevre Yönetim Sistemini sürekli olarak geliştirir.Eğitim, sürdürülebilirlik, çevre ile ilgili mevzuat ve yürürlükteki idari düzenlemeler, kendi kendini kabul etmeye tabidir, teknik şartlara uymak için gerekli tedbirleri alır.

Enerji Grubu hizmetlerinde tecrübelerimiz:

 • Termik Santraller
 • Yenilenebilir Enerji Santralleri
 • Elektrik Trafo Merkezi
 • Yüksek Gerilim İletim Hattı
1
Nainawa-general-view-1
3