HEALTH AND SAFETY

Ana sorumluluğumuz, Deha Tech, bağlı ortaklıkları ve iştirakleri tarafından gerçekleştirilen tüm faaliyet ve hizmetlerin İSG Yönetim Sistemine, yasal şartlara ve mevzuata uygun olmasını sağlamaktır. Faaliyet gösterilen her bölgede yürürlükte olan tüm İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına (kanun, yönetmelik ve mevzuat) ve ilgili şartnamelere uymayı taahhüt ederiz.

Deha Tech, tüm faaliyetleri sırasında olay olasılığını kaynağında yok ederek kazaları en aza indirir ve meslek hastalıklarının önlenmesi için çaba göstermeyi ilke edinir. Alt yüklenicilere, ziyaretçilere ve çalışanlara kendi güvenlikleri için sorumluluk bilinci ile İSG hedeflerine ulaşmaları için danışmanlık ve katılım sağlarız.

Deha Tech, İSG Yönetim Sistemi için amaç ve hedefler belirleyerek, bu amaç ve hedefler doğrultusunda İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim programları oluşturarak, eğitim, bilgilendirme, denetim, performans ölçümü ve izleme faaliyetleri ile sürekli iyileştirme sağlar.

DEHA TECH, tehlikeleri tespit ederek ortadan kaldırır, tam olarak ortadan kaldırılamadığı durumlarda riskleri azaltır ve risk değerlendirme yöntemleri ile kontrol altına aldığı bulguları çalışanlarına yayar. Nitelikli İSG personeli atayarak, şirket faaliyetlerinde yer alan tüm personelin gerekli İSG eğitimlerini tanımlar, eğitimleri gerçekleştirir ve gerekli kaynakları sağlar.

Projelerimizin Sağlık ve Güvenlik Performansı proaktif ve reaktif parametreler açısından çok yakından takip edilmektedir. Projelerimiz gerek Kurumsal SEÇ Departmanı gerekse denetçi kuruluşlar tarafından düzenli olarak denetlenmekte ve bu denetimlerin sonuçları proje ve şirket yönetimi tarafından değerlendirilmektedir.

Güvenli Düşün

Güvenli Hareket Et

Güvende Kalın

Çalışanları korumak, müşteri güveni oluşturmak ve ticari itibarı artırmak için kuruluşların etkili iş sağlığı ve güvenliği sistemlerine sahip olmasını sağlıyoruz

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ