Deha Tech, Çevre Teknolojilerinde endüstriyel bir şirket olarak hizmet vermektedir. Müşterilerimiz için teknik ve ekonomik olarak en uygun çözümü tasarlar ve tedarik ederiz.

Su, atıksu, biyogaz ve hava filtreleme, çevre teknolojileri üzerine ana faaliyet alanlarımızdır.

Deha Tech’in ana hedeflerinden biri, dünyanın enerji verimliliğini arttırmak ve gezegeni daha çevre dostu haline getirmektir. Bu hedeflere ulaşılabilmek için, diğer endüstriyel şirketlere gerekli teknolojileri sağlıyoruz.

Çevresel teknolojiler sadece şahsi teknolojiler değil, bilgi birikim, prosedürler, mallar, hizmetler ve ekipmanların yanı sıra bunlar organizasyonel ve toplumsal süreçler ve prosedürleri içeren toplam sistemlerdir.

Çevre Teknolojileri genellikle çevre sorunlarını çözmek amacıyla kullanılan belirli teknolojileri ifade eder. Örnekler arasında Karbon Temizleme Filtreleri, Atık Azaltma Teknolojileri, Su Arıtma Makineleri vb. yer alır.

Sürdürülebilir kalkınma her zamankinden daha önemli. İklim değişikliği, biyoçeşitlilik üzerindeki etkiler ve doğal kaynakların tükenmesi insanlığın en büyük sınavıdır.

Malzeme girdilerini, enerji tüketimini ve emisyonları azaltabilen, değerli yan ürünleri geri kazanabilen, atık bertaraf problemlerini en aza indirebilen temiz ve verimli kaynak çevre teknolojilerine ihtiyaç duyuyoruz.

Deha Tech, bu alandaki tüm yetenekleriyle size hizmet etmeye hazır:

  • Sektör bağlamına yönelik daha iyi eğitim ile yeterli deneyim yelpazesi.
  • Üst düzey deneyimli elektrik mühendisliği ve kalite kontrol, hidrodinamik modelleme ve uzman yapı mühendisliği.
  • Araştırma ve geliştirme deneyimimiz, endüstri ihtiyaçlarını aktif olarak desteklemektedir.
  • Takım çalışması ve liderlik, ticari farkındalık, müşteri ilişkileri, iletişim, adapte olabilirlik ve esneklik.
  • Proje yönetimi deneyimi.
  • Projelerimizde ki montaj işleri için yüksek lisans mühendislerine sahip olmak.
  • Gelişen sektörün ihtiyaçlarına en başarılı şekilde adapte olacak mühendislerimiz, yaratıcı yeteneklere sahip kişilerdir.
  • Önümüzdeki fırsatları ve zorlukları karşılamaya yönelik dinamik tutum.
  • Uzman çalışanlarımızın sürekli kendi iş becerilerini geliştirmesi.

Mesleki becerilerimiz ile özel ekipmanların, güneş panellerinin, rüzgar türbinlerinin, enerji cihazlarının vb. kurulumu ve bakımı.

Tesislerimizin geri dönüşüm, su ve atık yönetiminin önemini vurgulamanın yanı sıra deniz, güneş ve rüzgar tesislerinin tasarımı ve yenilenebilir enerji üretim faaliyetlerini de kapsamaktadır.

Tesis mühendisliğinde modern çevre teknolojisi emisyonları azaltır.

Küresel çevre hedefi CO2 emisyonlarını azaltmaktır. Enerji verimliliğini artırarak ve çevre dostu teknolojiler kullanarak CO2 emisyonlarının artmasını önlemeye yardımcı olabiliriz.

Üretim süreçleri, işlenmezse çevreye zarar verebilecek egzoz gazları ve buharlar üretir.

Deha Tech‘in uzman ekibi, ihtiyaçlarınıza göre ekonomik olarak başarılı bir çözümü garanti etmektedir.

1
2
3
1
2
3