Deha Tech, proses tasarımı, teknoloji seçimi, ekipman spesifikasyonu, ihale değerlendirmesi, izin, planlama, yapı yönetimi, başlangıç, devreye alma ve operasyonlar ile dünya çapında üretim ve kamu hizmeti müşterilerini desteklemektedir.

Teknik hizmetlerimiz, aynı zamanda, giderek daha katı hale gelen dış ve iç performans beklentileri karşısında su ve atık su arıtma sistemlerinin uygun maliyetli, sürdürülebilir tasarımını ve işletimini karşılar.

Deha Tech su ve atık su teknoloji santralleri, yiyecek, içecek, otomotiv, madencilik, ilaç, petrokimya ve enerji dahil olmak üzere tüm endüstriler için uygun bir dizi su arıtma ve endüstriyel atık su arıtma sistemi sunmaktadır.

Endüstriyel atık su, yeniden kullanılmadan veya çevreye salınmadan önce bazı önemli arıtma zorlukları sunar. Kirletici maddeleri gidermek ve bölgesel endüstriyel atık su arıtma standartlarıyla tam uyumlu olmasını sağlamak için atık su arıtımı gereklidir.

Atık su arıtımı, şirketlerin endüstriyel proseslerinde suyun yeniden kullanılmasını sağlayarak ve atık işleme maliyetlerini en aza indirerek, tasarruf etmelerine yardımcı olur.

Deha Tech’in koagülan ve özel olarak seçilmiş flokülant yelpazesi, bu seçimi kolaylaştırarak çamur oluşumunu, alternatif bertaraf yollarını ve ilgili bertaraf maliyetlerini önemli ölçüde azaltır.

Amacımız:

Deha Tech’in mühendisleri ve kimya mühendisliği uzmanları, kimyasal kullanımı en aza indirirken, sistem verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için doğru kimyasalları ve ekipmanları birleştirerek sürekli olarak yeni ve heyecan verici çözümler geliştirmeye kararlıdır.

Müşterilerimizin atık sularını arıtırken su işleri müdürlüğünün yükümlülüklerini veya çevresel izinleri yerine getirmelerini kolaylaştırıyoruz.

Tesislerimiz, atık suyu geri dönüştürür, çevre ve mali durumunuz üzerindeki baskıyı azaltır.

Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi gereksinimlere göre belirlenir. Buharlaşma, filtrasyon, arıtma, aerobik ve aerobik olmayan atıksu arıtma teknolojilerinin kullanımını içerebilir.

Tesislerimizde su Arıtma yöntemi

Ön İşlem

 • Demir ve manganez kaldırma
 • Koagülasyon ve Flokülasyon
 • Filtrasyon
 • Klasik Filtrasyon
 • Membran Filtrasyonu

Yumuşatma aşaması

 • Kireç-Soda Külü İşlemi
 • İyon Değiştirici
 • Nano Filtrasyon (NF)

Demineralizasyon

 • İyon Değiştirici
 • (RO) Ters Ozmos

Temiz Su

 • Karışık Yatak
 • Elektro Diyaliz (EDI)

Zorlu atık su arıtma gereksinimlerini karşılamak için tasarlanmış özel çözümler ve süreçler sunarak, endüstriyel atık su arıtma ile temiz ve yeniden kullanılabilir su üretebilir ve genel atık üretimini azaltabiliriz.

Su ve su arıtma tesislerinin temel faydaları:

 • Atık su arıtımı, çevreye salınan atık miktarını azaltır.
 • Su kirliliğine bağlı su kaybı ortadan kaldırılır.
 • Potansiyel olarak zararlı kirleticiler çevreye salınmaz.
 • Çamur arıtma, yeniden kullanılabilir metanı geri kazanabilir.
 • Doğal gübre geri kazanılabilir ve tarımda kullanılabilir.
 • Basitleştirilmiş atık imhası, maliyetleri önemli ölçüde azaltır.
 • Bölgesel atık su arıtımı standartları karşılanabilir ve muhafaza edilebilir

Müşterilerimiz, zorlukları çözezebilmek ve hedeflerini aşağıdaki alanlarda gerçekleştirmek için sık sık bizimle iletişime geçerler:

Ve çözümlerimiz aşağıdakilere dayanmaktadır:

 • Tesislerin en belirleyici özelliklerini bulmak ve aralarında iyi bir uzlaşma sağlamak.
 • Yasal gereklilikleri yerine getirmek.
 • Önceki optimizasyon önlemleri almak veya operasyonel prosedür ayarlamalarını yapmak (atık suları azaltmak için tesis içi önlemler).

Bu, Deha Tech uzman ekibinin size yardımcı olmasını ve gereksinimlerinize göre ekonomik olarak başarılı bir çözümü garanti etmesini sağlar.