Gaz yalıtımlı trafo merkezi (GIS), ana yapıların yalıtım ortamı olarak sülfür hekzaflorür gazı ile kapalı bir ortamda bulunduğu yüksek gerilim trafo merkezidir. GIS teknolojisi, trafo merkezlerini mümkün olduğunca kompakt hale getirmek için teknoloji geliştirmeye önemli bir ihtiyaç duyulan Japonya’da ortaya çıkmıştır. Tüm ekipmanlar için fazdan faza ve fazdan toprağa gereken açıklık, hava yalıtımlı bir trafo merkezinde gerekenden çok daha düşüktür.

Gaz yalıtımlı trafo merkezleri, azalan alan gereksinimlerine ek olarak başka avantajlar da sunar.

Gaz yalıtımlı şalt cihazı (GIS) bakım gerektirmeyen vakumlu devre kesici ve ayırıcıya sahiptir, bu da bakım ve denetim iş yükünü büyük ölçüde azaltır.

Gaz yalıtımlı trafo merkezleri için başlıca uygulamalar şunlardır:

  • Yüksek gerilim tesisatları
  • Kentsel Kurulumlar
  • Çevreye Duyarlı Tesisler

 

Deha Tech’in elektrik mühendisliği ekibi, gaz yalıtımlı trafo merkezleri (GIS), şalt sahaları ve trafo merkezleri ve yüksek gerilim iletim hatları için EPC hizmetlerinde uzmanlaşarak ülke çapında yüksek gerilim projeleri tasarlar ve inşa eder.