Dünyaya yeni bir misyon yüklemiyoruz, ona mevcut değerini iade ediyoruz.

İnsanı sevdiğimiz kadar dünyayı da seviyoruz…

Teknolojiyi ve tasarımı uzman ellerde, büyük emeklerle şekillendiriyoruz.
01

Sorumluluk

Deha Tech olarak tüm sosyal sorumluluk projelerinin sürdürülebilirlik kriterlerinin bir parçası olduğuna inanıyor ve takip ediyoruz.
02

Haklar

Eğitim, doğa ve çevre, kadın ve genç istihdamı, hayvan hakları gibi birçok konuya hassasiyetle odaklanıyoruz.
03

Hedef

Kurumsal planlarımız kapsamında özenle değerlendirdiğimiz bu projeleri çok yakında sizlerle paylaşmayı hedefliyoruz.

Kaliteyi temel kılavuzumuz olarak görüyoruz. Bakış açımız “güven” üzerine kuruludur.

Deha Tech’in sürdürülebilirlik misyonu, mevcut ve gelecek kuşakların yararına sosyal, ekonomik ve çevreye duyarlı bir şekilde iş yaparken müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak ve böylelikle tüm paydaşlar için değer yaratmaktır.

Deha Tech, müşterilerin çevreyi, enerjiyi, yaşamları korumalarına ve çalışanlarımızın içinde bulunduğu ve yaşadığı toplulukların ekonomilerini ve sosyal yapılarını güçlendirmelerine yardımcı olur.

Dünyanın bize sunduğu sınırlı kaynakları, doğaya ve insana karşı bitmeyen saygımız bağlamında kullanıyoruz. Bunu gençlere, çocuklarımıza, geleceğimize, bugüne ve işimize olan inancımıza borçluyuz …

Deha Tech olarak sürdürülebilirlik etkisi hedefleyerek yeni ve ileriye dönük projelerde yer alıyoruz.

Çözüm ortağı olarak tercih ettiğimiz bu projeler, istihdam yaratan ve toplumsal kalkınmaya katma değer sağlayan bu projeler, emeğimizi daha istikrarlı hale getiriyor.

4
Sağlıklı büyüme için gerekli koşulların olduğuna inanıyoruz;
  • Su yönetiminde her damlanın hayati önemi,
  • Katı atık yönetiminde atıkların kaynağında toplanması ve sınıflandırılması gerekliliği,
  • Kadınların ve gençlerin katkılarına olan inancımız,
  • Kişisel gelişimde sınır olmayacağının bilinciyle eğitime verdiğimiz öncelik,
  • Ortak karar alma, eğitim ve süreçlere katılımın verimlilik ilkesine katkısı.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK