Malzeme taşıma; üretim, depolama, dağıtım, tüketim ve bertaraf, envanter yönetimi ve kontrolü, müşteri teslimatı, satış sonrası destek ve servis boyunca malzeme ve ürünlerin hareketi, korunması, depolanması ve kontrolüdür.

Deha Tech şu anda kömür, kil, demir cevheri, kireçtaşı, gübre, klinker, tahıl ve diğerleri gibi her türlü dökme malzemenin taşınması ve depolanması için 100 ila 10.000 ton kapasiteyi kapsayan çok çeşitli özel çözümler sunabilir.

Kırma ekipmanlarımız için iyi bilinen teknolojimiz, kömür madenciliğinden çimento hammaddesi işlemeye kadar çok çeşitli endüstriyel çözümlerde mükemmel bir seçimdir.

Aktarma uzmanlığı uygulamalarımız:

Dökme Yük Taşıma: İstifleyiciler, Geri Kazanımcılar, Depolar, Taşıma Sistemleri, Kovalı Elevatörler, Kovalı Tekerlekli Elevatörler, Hazneler ve Bunkerler Denizcilik: Kıyı veya Açık Deniz Gemi Yükleyicileri Madencilik: Apron Besleyiciler, Normal Hizmet Tipi Kırıcılar, Ağır Hizmet Tipi Kırıcılar, Sabit Ünite, Mobil Ünite