Deha Tech, yerleşim alanları, sanayi tesisleri ve limanlar gibi kıyılarda çeşitli amaçlarla kullanılmak üzere rıhtım, iskele ve dalgakıran tasarımı da dahil olmak üzere çelik, betonarme, ahşap ve yüzer iskele inşaat projelerinin tasarım ve uygulamasını başarıyla gerçekleştirmektedir.

Liman, iskele ve rıhtım projelerini fizibilite raporları ile birlikte hazırlayarak sahanın optimum kullanımını sağlıyoruz.

Keson, Rıhtım, İskele ve Rıhtım montajı öncesi analizler yapıyoruz:

  • Hareket Analizi
  • Yöntem Beyanı
  • Demirleme Analizi
  • Kararlılık Analizi
  • Balast Prosedürü

 

Ayrıca endüstriyel tesisler için su alma iskelelerinin yapımını da üstleniyoruz.

Ürünlerimiz en yüksek gereksinimleri ve standartları karşılamaktadır:

  • Teknik Özellikler
  • Çevresel
  • Ekonomik

 

Zaman, kalite ve paranın önemli olduğu modern proje yaklaşımında, fabrikasyon ürünlerimiz müşterilerimize daha fazla verimlilik sağlar

Bilgi birikimimiz uzun yıllara dayanan iş ve mühendislik deneyimine dayanmaktadır. Yenilikçiyiz, proje odaklıyız, müşterilerimize büyük değer katabiliyoruz

Deha Tech’in fabrikaları, yüzlerce ton ağırlığında bile küçük, orta veya büyük boyutlu elemanlar üretmeye hazırdır!

İskele / Rıhtım ve Kesonlar

İskele / Rıhtım ve Kesonlar

İskele / Rıhtım ve Kesonlar