Nüfusun ve tüketimin giderek arttığı bir dünyada, kaynaklarımızı mümkün olan en iyi şekilde kullanmaya acil ihtiyaç vardır. Bu da atık üretiminin azaltılmasını, yüksek kalitede geri dönüşümün sağlanmasını ve artık atıkların verimli ve temiz enerji üretimi için kullanılmasını içermektedir.

Deha Tech, genel olarak atık yönetimi ve özel olarak da Atıktan Enerji alanında küresel bir şirkettir.

Hizmetlerimiz, bir projeyi planlamak, yönetmek ve uygulamak için gerekli olan teknik danışmanlık / işveren mühendisliği / EPCM hizmetlerinin tamamını içerir:

Atık stratejisi geliştirme:

 • Teknoloji değerlendirmeleri (gazlaştırma, piroliz vb. dahil)
 • Fizibilite çalışmaları / iş vakası hazırlama
 • Projelerin ve teknolojilerin teknik durum tespiti
 • Saha değerlendirmesi
 • Kavramsal tasarım ve yerleşim
 • Risk ve fırsat değerlendirmesi
 • Proje yapılandırma ve satın alma planlaması
 • Değer mühendisliği
 • Teknik şartname ve ihale dokümanlarının hazırlanması
 • Tekliflerin değerlendirilmesi, müzakereler ve sözleşme kapanışı
 • Sözleşme yönetimi
 • Tasarım, inşaat ve devreye alma sırasında gözetim ve denetim
 • Saha yönetimi ve SEÇ

 

Atıktan enerji tesisleri

Sağlam bir termal atıktan enerji tesisi, çoğu modern atık yönetim sisteminin temel taşıdır. Atıktan enerji üreten bir tesis bir dizi enerji çıktısı üretebilir: elektrik, bölgesel ısıtma, endüstriyel prosesler için buhar, tuzdan arındırılmış deniz suyu veya bölgesel soğutma. Bu şekilde, artık atıklar – yani ekonomik veya çevresel açıdan faydalı bir şekilde geri dönüştürülemeyen atıklar – insanların, işletmelerin, ülkelerin ve çevrenin yararına enerjiye dönüştürülerek bir kaynak haline gelebilir.

Dolayısıyla atıktan enerji üreten bir tesis, güvenli, istikrarlı ve iklim dostu enerji için değerli bir yerel kaynak olabilir. Fosil yakıtların yerini alacak ve ulusal enerjinin kendi kendine yeterliliğine katkıda bulunacak ve birçok durumda düzenli depolama ihtiyacını tamamen ortadan kaldıracaktır.

ATIK VE BİYOYAKIT YAKMA ENERJİ SANTRALİ

ATIK VE BİYOYAKIT YAKMA ENERJİ SANTRALİ

ATIK VE BİYOYAKIT YAKMA ENERJİ SANTRALİ