İletim sistemlerindeki elektrik enerjisi depolama tesislerinin eksikliği, önemli bir sınırlamaya yol açar. Elektrik enerjisi tüketildiği oranda üretilmelidir. Güç üretiminin talebe çok yakın olmasını sağlamak için gelişmiş bir kontrol sistemi gereklidir. Yüksek bir iletim voltajı ihtiyacı, uzun bir mesafe boyunca büyük miktarda güç iletilmesi gerektiğinde ortaya çıkar.

Yüksek voltajlı iletim hatları, uzun mesafelerde elektrik sağlar. Mesafe boyunca kaybedilen enerji miktarını azaltmak için yüksek voltaj gereklidir. Gücün yüksek voltajlarda iletilmesinin birincil nedeni verimliliği artırmaktır. Sonuç olarak, iletim kulelerinin yüksek akımla ilişkilendirilecek daha ağır tellerin ağırlığını destekleyecek şekilde tasarlanmasına gerek yoktur.

Bu bağlamda elektrik geriliminin ve güç dağıtımlarındaki verimin işletmeci tarafından bildirileceği, güç dağıtım sisteminin fonksiyonlarının takibi ve takibinde kullanılmak üzere ileri teknolojinin benimsenmesine önem veriyoruz. .

Deha Tech, dünya çapında yüksek gerilim projelerini birleştirme yeteneğine sahiptir. Gaz yalıtımlı trafo merkezleri (GIS), şalt sahaları ve trafo merkezleri, yüksek gerilim iletim hatları için EPC hizmetlerinde uzmanız.

Deha Tech olarak yüksek gerilim hatları ile ilgili projelerde mühendislik, tedarik, montaj, test ve devreye alma hizmetleri verebilmekteyiz.

1
2
3