Kükürt giderme (DeSOx) sistemleri, SO2 (Kükürt Dioksit), asit gazları, ağır metaller, partiküller ve diğer hava kirleticilerini tesis emisyonlarından uzaklaştırmak için kullanılır.

DeNox, NOx kontrolü seçici katalitik olmayan indirgeme, baca gazına amonyak veya üre reaktiflerinin enjeksiyonu yoluyla kazanlardan nitrojen oksit (NOx) emisyonlarını kontrol etmek için tasarlanmış bir teknolojidir.

Deha Tech, üretilen NOx, SOx’i verimli bir şekilde ortadan kaldırmak için termik santrallerde kömür yakıldığında üretilen NOx’i mümkün olan minimum seviyeye indirme kapasitesine sahiptir.

Termik santral kazanlarından baca gazını verimli bir şekilde temizlemek için yeni baca gazı arıtma sistemlerinin geliştirilmesi ve pratik uygulamasıyla tüm dünyada çevrenin korunmasına katkıda bulunuyoruz.

Geniş kapsamlı uzmanlığımız sayesinde, her uygulama için en uygun reaktifin yanı sıra operasyonel parametreleri, katalizör geometrisini ve bileşimini özelleştirebiliyoruz.

DeNOx Sistemleri aşağıdaki tesislerde kullanılmaktadır:

Enerji Santralleri

 • Gaz Yakıtlı
 • Petrol Yakıtlı
 • kömür Yakıtlı
 • biyokütle Yakıtlı
 • Atıktan Enerji Üreten Tesisler
 • Evsel Atık
 • Tehlikeli Atık
 • Hastane Atıkları
 • Endüstriyel Tesisler
 • Çelik Endüstrisi
 • Petrol Endüstrisi
 • Kağıt Hamuru ve Kağıt Endüstrisi

Tipik bir DeSOx ünitesi baca gazı kükürt gidermedir, FGD’nin amacı kükürt dioksit SO2’yi egzoz baca gazından çıkarmaktır.

Pow-gen’de yakılacak standart fosil yakıtlar olarak hem kömürde hem de petrolde kükürt bulunması nedeniyle, oksijenin varlığı sülfür dioksite dönüşüme neden olur ve O2 fazlalığı da dengeyi SO3’e taşıyabilir.

NOx gazları genellikle fosil yakıtların havasında yanma sırasında azot ve oksijen arasındaki reaksiyon olarak üretilir.

SCR Seçici Katalitik İndirgeme Ünitesi, üre veya amonyak gibi gaz halindeki bir indirgeyici faktör yardımıyla katalitik bir reaksiyonla N2 ve H2O’daki NOx’i dönüştüren bu kirletici maddeyi giderir. Bu, bir DeNOx ünitesinin çalışma prensibidir.

DeNOx ve DeSOx, çevresel etkiyi azaltmak için neden bu kadar önemlidir?

Kükürt Dioksit SO2 ve Azot Dioksit NOx atmosfere salındığında su ve oksijen ile reaksiyona girerek sülfürik ve nitrik asitleri oluştururlar.

Hortum asitlerinin yere düşmeden önce bulutlardaki su damlacıkları ile karışmasına asit yağmuru denir. Asitleşme kritik çevre sorunlarıdır.

Bu nedenle, FDG ünitelerinde kurulan gaz analiz sistemlerinin amacı:

 • Kirletici maddelerin uzaklaştırılmasının etkinliğini değerlendirmek
 • Birkaç proses parametresini yönetmek
 • Dönüşüm performanslarını artırmak
 • Yan ürünleri en aza indirmek
 • Enerji tüketimini azaltmak için

Deha Tech’in DeNOx & DeSOx performans yönetimi size, süreç biriminize ve daha da önemlisi size ve çevremize yardımcı olacaktır.

Deha Tech, çeşitli uygulamaları kapsayan DeNOx ve DeSOx sektörlerinde referanslara sahiptir.

1
2
3