Deha Tech, proje yönetimi, mühendislik ve birçok sektörde geniş bir alanda uzmanlaşmış hizmetler için iş ortağınızdır.

Deha Tech, proje yönetimi deneyimlerinin yanı sıra petrol ve gaza özgü yetenekleri ile tüm endüstri alanlarında uzmanlaşmış hizmetleri ile değişen endüstrinin karmaşıklığının gerektirdiği yetkinliklerle ve en son mühendislik uygulamalarının gerektirdiği yenilikçi tekniklerle ile sürekli olarak gelişmektedir.

Ayrıca kapsamlı proje yönetimi, işletme ve bakım hizmetleri sunmaktayız ve EPC yüklenicisi olarak karmaşık inşaat projeleri için bilgi odaklı çözümler sunuyoruz.

Proje yönetimi misyonunun amacı, çözümleri müşteri tarafından belirlenen teknik ve finansal hedeflerle koordine ederek ve hizalayarak değer yaratmak ve risklerden kaçınmaktır.

Yönetim planı, herhangi bir proje geliştirmenin tüm aşamalarında yer alan teknik ve finansal kaynakları mümkün olduğunca yönetir ve kontrol eder:

 • Zaman ve maliyet planlaması
 • Risk değerlendirmesi ve kontrolü
 • Proje kontrolü
 • Lisans ve yetki yönetimi
 • Planlama onayı
 • Teklif yönetimi ve İhale süreci
 • Projeler boyunca maliyet kontrolü
 • İşlerin denetimi
 • Alan yönetimi
 • Devreye alma ve nihai kabul

Her müşterinin benzersiz gereksinimleri ve özellikleri ile, mükemmel tasarımlarla tutarlı bir şekilde çalışmak için en gelişmiş süreçleri uyarlayabiliriz. Müşterilerimizle yakın ortaklıklara şekil veriyor ve işbirliğimizin tamamı boyunca düzenli iletişim halini devam ettiriyoruz.

Proje yönetimini ve takibini yönetiyoruz:

 • Yapı
 • İmalat
 • İnşaat Mühendisliği
 • Finans
 • Yönetim ve profesyonel hizmetler
 • Bilgi hizmetleri ve Teknolojileri
1
2
3