Biyokütle güneşten gelen depolanmış enerjiyi içerir. Bitkiler fotosentez adı verilen bir süreçte güneş enerjisini emerler. Biyokütle yakıldığında, biyokütledeki kimyasal enerji ısı olarak açığa çıkar. Biyokütle doğrudan yakılabilir veya yakıt olarak yakılabilecek sıvı biyoyakıtlara veya biyogaza dönüştürülebilir.

Biyokütle enerjisi bu doğal malzemeleri kullanarak temiz, yenilenebilir elektrik üretirken sera gazı emisyonlarını da azaltır. Ayrıca orman sağlığını iyileştirmek, hava kalitesini korumak ve en güvenilir yenilenebilir enerji kaynağını sunmak gibi önemli çevresel ve tüketici faydaları da sunmaktadır.

Biyokütle Örnekleri:

  • Odun ve odun işleme atıkları
  • Tarımsal ürünler ve atık malzemeler
  • Çöpteki yiyecek, bahçe ve odun atıkları
  • Hayvan gübresi ve insan kanalizasyonu

Biyogaz bir yakıt gazıdır; %65 metan (CH4) ve %35 CO2 karışımıdır. Tarım ürünlerinden veya hayvan gübresinden elde edilen yenilenebilir bir enerji kaynağıdır.

Biyogaz, fermantasyon sürecinin bir sonucudur.

Biyogaz sistemleri, doğal, biyolojik bir süreç kullanarak organik atıkları yenilenebilir enerjiye ve değerli toprak ürünlerine dönüştürmenin güvenilir bir yoludur. Basit bir işlemden sonra biyogaz, doğal gazın yenilenebilir bir ikamesidir. Sindirilen katı ve sıvı malzeme, turba yosunu, peletler ve bitmiş komposta benzer veya aynı olan çok çeşitli yararlı toprak ürünlerine dönüştürülebilir.

Biyogaz sistemleri ayrıca besin maddelerini geri kazanarak su yollarının yüzey akışından korunmasına yardımcı olur ve aşırı gübrelemenin topraktaki nitrojen seviyesini artırmasını önler.

BIOMASS AND BIOGAS POWER PLANT

BIOMASS AND BIOGAS POWER PLANT

BIOMASS AND BIOGAS POWER PLANT