Endüstriyel gazlar üretmek büyük miktarda enerji gerektirir, bu da sıkıştırılmış hava sistemine olan ihtiyacı tesis başarısı için kritik hale getirir.

Saflaştırılmış azot veya oksijen gibi endüstriyel gazlar üretmek için, atmosferik hava bir damıtma kolonu veya soğuk kutuda sıkıştırılır, soğutulur ve ayrılır. Kriyojenik ayırma tamamlandıktan sonra, gazlar diğer işlemlerde kullanılır veya depolama ve/veya nakliye için sıkıştırılır.

Ayırma işleminin önemli bir bileşeni olarak, hava ayırma tesislerindeki basınçlı hava sistemleri, düşük işletme maliyetlerini korumak için güvenilir ve enerji verimli olmalıdır.

Deha Tech’in kapsamlı ürün portföyü ve mühendislik yetenekleri, standart ve özelleştirilmiş projeler için dahi çözümler üreterek, yüksek düzeyde verimlilik sağlar.