Atık ısı geri kazanım sistemleri egzoz gazından termal enerjiyi geri kazanır ve elektrik enerjisine dönüştürür, kalan ısı ise endüstriyel hizmetler (sıcak su ve buhar gibi) için kullanılabilir.

Sistem, bir egzoz gazı kazanı (veya yağ yakıtlı bir kazanla birlikte), bir güç türbini veya alternatörlü bir buhar türbininden oluşur.

Fosil yakıtların yüksek maliyeti ve çevresel etkileri göz önüne alındığında, ısı enerjisi israf edilemeyecek kadar değerli bir üründür.

Tipik örnekler şunları içerir:

  • Tesis proses ısıtması
  • Yanma havası ön ısıtması
  • Kazan besleme suyu ön ısıtması
  • Bina sıcaklığı

Deha Tech, bir dizi Isı Geri Kazanım sistemi sunan bağımsız bir tedarikçidir.

Her projenin farklı olduğunun farkındayız, bu nedenle projenizin özel gereksinimlerine göre uyarlanmış bir hizmet sunuyoruz ve aşağıdakiler arasında değişen seçeneklerle yerinde esneklik sağlıyoruz

Detaylı MVHR Şartnamesi;

  • CAD Çizimleri
  • Satın Alma ve Saha Desteği
  • Isı Geri Kazanım Sistemi Tasarımı, Kurulumu ve Devreye Alınması
  • Tam Anahtar Teslim Hizmet
  • Yalnızca Devreye Alma ve Sertifikasyon

Ayrıca yıllık bakım, servis paketleri ve yedek parça temini de dahil olmak üzere sürekli teknik destek sunuyoruz.