Deha Tech tarafından üretilen dinamik sınıflandırıcılar, maksimum çıktı boyutunun kesilmesinde yüksek hassasiyetin gerekli olduğu ince, ultra ince ve mikronize malzemelerin ayrılması için uygundur.

Bir sınıflandırıcı, ince kömürün geçmesine izin vererek ve kaba partikülleri yeniden öğütme için reddederek kaba kömürü ince kömürden ayırır. Dinamik bir sınıflandırıcının içte dönen bir kafesi ve dışta sabit kanatları vardır. Birlikte hareket ederek, santrifüj veya çarpma sınıflandırması olarak adlandırılan şeyi sağlarlar.

Çoğu durumda, bir pülverizatörün statik sınıflandırıcısının dinamik bir sınıflandırıcıyla değiştirilmesi, ünitenin öğütme performansını artırır ve işlem sırasında kömürdeki yanmamış karbon seviyesini azaltır.

Dinamik sınıflandırma sistemlerinin başlıca avantajları:

  • Ayarlanabilir kesim boyutu
  • Sadece döner kafesin hızını ayarlayarak geniş bir ürün yelpazesi elde edilebilir.
  • Yardımcı ekipman gerekmediği için fazla maliyet yoktur.
  • Belirli bir nem içeriğine sahip ürünler için uygundurlar.
  • Ürünü taşıyan hava akımı nem içeriğini azaltacaktır.
  • Boşaltma noktası, beslemeden önemli bir mesafeye (dikey veya yatay) ayarlanabilir.
  • Pnömatik taşıma olarak çalışır ve ürün bir hava akımı tarafından taşınır.

Enerji tasarrufunu, verimliliği ve makinelerin kullanılabilirliğini artırmak amacıyla mekanik, akış ve proses mühendisliği özelliklerinin yanı sıra üretim, montaj ve bakım açısından da optimize edilmiştir.

Sınıflandırıcı 30µm – 250 µm partikül boyutlarını ayırabilir (ve %3 R 30µm – %3 R 250 µm kalıntılı ürünler üretebilir). Sınıflandırıcının mekanik bileşenleri, prosesi etkileyen parametrelerle birlikte çeşitli partikül boyutu dağılımları üretebilir.

Yüksek verimli sınıflandırıcı, dikey valsli değirmenlerde ve ayrıca tüm hava süpürmeli öğütme değirmenlerinde kullanılabilir. Sınıflandırıcı, merkezi veya merkezi olmayan malzeme beslemesi için tasarlanmıştır ve öğütülecek tüm malzemeler için kullanılabilir.

Verimli sınıflandırma özellikle enerji santrali uygulamalarında önemlidir; dik bir ürün partikül karakteristik eğrisi, emisyon oranlarını düşük seviyede tutarken kazanda optimum yanmanın elde edilmesini sağlar.

Dinamik Sınıflandırıcılarımız her tür kömür değirmenine takılabilir.